Witamy na stronie

 

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

SZKOŁA Z TRADYCJĄ

 

 

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

Zebrania z rodzicami

 

 

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

„Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie”

Beneficjent: Gmina Opoczno

Realizator: Szkoła Podstawowa w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie

Wartość zadania: 54 492,00 zł
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji: 48 692,00 zł

Zadanie polega na utworzeniu punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej pod nazwą „Ogród zmysłów” – plenerowa pracownia dydaktyczna. W ramach tego projektu poprzez odpowiedni dobór roślin i wyposażenia teren podzielony zostanie na strefy oddziałujące na pięć zmysłów: ogród smaku, ogród węchu, ogród dotyku, ogród zapachu, ogród wzroku. Planowane jest utworzenie ścieżek sensorycznych i trawników, rumowiska skalnego, postawienie altany. Punkt dydaktyczny zostanie wyposażony m.in. w tablice, gry edukacyjne, zegar słoneczny, budki dla ptaków oraz ławki i stoły. Zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne tj.: kompasy, lupy, lornetki i atlasy. Stworzenie takiego miejsca pozwoli uczniom na obcowanie na co dzień z przyrodą, udział w zajęciach w terenie oraz prowadzenie doświadczeń i badań z zakresu nauk przyrodniczych.

 

 

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

POŻEGNANIA LATA

BIEGI Z OKAZJI POŻEGNANIA LATA JUŻ ZA NAMI.

galeria tutaj

 

 

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodzony jest 20 września. Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.

Dzień ten ma także dostarczyć dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wspaniałej zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem. W tym dniu na dzieci z naszych oddziałów przedszkolnych czekało wiele atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez Panią Dyrektor oraz wychowawczynie. Wśród nich znalazły się między innymi gry i zabawy integracyjne, malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych. Ponadto przedszkolaki zostały obdarowane nowymi zabawkami do swoich sal. Wszyscy bawili się znakomicie, a zadowolenie nie znikało z twarzy przedszkolaków. Z pewnością ten radosny dzień na długo pozostanie w pamięci każdego dziecka.

galeria tutaj

 

 

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

 

Gmina Opoczno korzystając z możliwości pozyskania środków dla szkół i przedszkoli, jakie daje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Nasze ekologiczne pracownie”, otrzymała dotację na realizację zadania: Utworzenie ekopracowni ekologicznej pn. EKOSFERA przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie

Beneficjent: Gmina Opoczno

Realizator: Szkoła Podstawowa w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie

Wartość zadania: 37 071,00 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji: 33 321,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano prace remontowe związane z odnowieniem pracowni, położono fototapetę przedstawiającą lokalny las, zakupiono meble szkolne i wyposażenie ekopracowni, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio, video, komputerowy oraz rośliny doniczkowe wraz z etykietami do ich oznaczania. Dzięki realizacji projektu stworzona została ekopracownia, w której nauka będzie zarówno efektywna, jak i przyjemna. Nowa pracownia przyczyni się do uaktywnienia wśród uczniów działań proekologicznych.

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2020/2021

Drodzy rodzice i uczniowie pragniemy poinformować, że początek roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się na sali gimnastycznej według  harmonogramu.

kl IV-VIII - godz. 8.00

kl I-III - godz. 9.00

3,4 latki i 5,6 latki - godz. 10.00

 

Wszyscy uczniowie przed przyjściem do szkoły 1 września zobowiązani są do zapoznania się z poniższymi procedurami:

  • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,9 C, katar, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.

  • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły oraz przebywające na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (szatnie, korytarze) zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy. Zalecane jest zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

  • Każda osoba przy wejściu do szkoły zobowiązana jest odkazić ręce płynem do dezynfekcji.

  • Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela. Po zajęciu miejsc w klasie nauczyciel i uczniowie mogą zdjąć maseczki.

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

 

Kalendarz roku szkolnego

2020/2021

tutaj

 

 

Szkoła Podstawowa w Modrzewiu

Bezpieczeństwo na wakacjach

 

 

 

 

 

 

         

zapraszamy