Witamy na stronie

Kadra

 

DYREKCJA

 

DYREKTOR

mgr Anna Domagalska

Grono pedagogiczne

 

Wychowanie przedszkolne mgr Marta Jaromin
Nauczanie zintegrowane

mgr Krystyna Bańczyk

mgr Regina Rafalska

Klasy 4-6

Religia

mgr Bożena Wojciechowska;

mgr Maria Wrońska

Język polski

mgr Anna Domagalska

mgr Bernadetta Frączek-Lewandowska

Język angielski mgr Elżbieta Kotusiewicz-Świątek
Matematyka mgr Monika Aleksandrowicz
Przyroda mgr Joanna Domagała
Technika mgr Monika Aleksandrowicz
Plastyka mgr Joanna Domagała
Muzyka mgr Joanna Domagała
Wychowanie-Fizyczne mgr Ewa Łakomska
Informatyka mgr Monika Aleksandrowicz
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Joanna Domagała