Witamy na stronie

 

 

30 czerwca 2012r

Pożegnanie Szóstoklasistów

W piątek 29 czerwca 2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w Szkole Podstawowej w Modrzewiu, gdzie mogli obejrzeć przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy VI pod kierunkiem wychowawczyni p. Moniki Aleksandrowicz.

 Po przedstawieniu nastąpiło uroczyste wręczanie nagród, listów gratulacyjnych i świadectw. Nagrodę Burmistrza Opoczna dla Prymusa Roku 2011/2012 otrzymała uczennica klasy VI – Karolina Adamczyk. Gratulujemy!

 

 

 

30 czerwca 2012r

Wykaz podręczników na Nowy rok szkolny

Bardzo ważna informacja szczególnie do uczniów przyszłorocznych klas pierwszych. Poniżej przedstawiam wykazy podręczników do wszystkich przedmiotów obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013

wykaz znajduje się tutaj

 

 

25 maja 2012r

Modrzew w Krakowie

Dn. 23.05.2012r uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Modrzewiu wraz z opiekunami p. M. Aleksandrowicz, p. J. Domagałą, p. B. Frączek-Lewandowską udali się na wycieczkę do Krakowa i Wieliczki. Podekscytowani pięknem zabytków podążyliśmy śladami królów. Podziwiając majestatyczną architekturę starymi uliczkami dotarliśmy do rynku.

Kolejną atrakcją naszej wycieczki były sukiennice oraz kościół Mariacki. Idąc uliczkami Starego Miasta dotarliśmy na Wawel i tam podziwialiśmy Komnaty Królewskie, Skarbiec i Zbrojownie. Tam też oddaliśmy hołd Parze Prezydenckiej. Po smacznym obiedzie chwila wytchnienia – relaks i atrakcje w Parku Wodnym. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. Był to bez wątpienia dzień pełen ogromnych i niezapomnianych wrażeń.

 

zobacz całą galerię tutaj

 

 

18 maja 2012r

Rozgrywki sportowe

W dniu 18 maja 2012 roku w Opocznie odbył się turniej piłki nożnej. Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn z różnych miejscowości:
z Modrzewia, Januszewic, Ogonowic, Sielca, Libiszowa, Mroczkowa, Bielowic i z Kraśnicy. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Nasza drużyna z Modrzewia została rozlosowana do grupy II.

W fazie grupowej rozegraliśmy trzy mecze z Kraśnicą, Ogonowicami i z Libiszowem. Z Kraśnicą wygraliśmy 4-0, z Ogonowicami przegraliśmy 0-2 a z Libiszowem wygraliśmy 3-0. W grupie zajęliśmy pierwsze miejsce i weszliśmy do finału. W finale graliśmy z Bielowicami. Po zaciętym spotkaniu wygraliśmy 2-1 i wygraliśmy cały turniej. Gole dla naszej drużyny zdobywali: Adam Chmal- 4 gole i Szymon Bielas-5 goli.

 

zobacz całą galerię tutaj

 

 

24 kwietnia 2012r

Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym


23.04.2012r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej w Bielowicach. W kategorii „Żak” i „Młodzik”.Mistrzynią Powiatu w kategorii „Żak” została Kinga Wojton a II miejsce zajęła Marlena Konewka. Jakub Pastucha zajął III miejsce. W kategorii „Młodzik” Krystian Andrychiewicz został Mistrzem Powiatu a Adam Chmal zajął II miejsce. Aneta Białas zajęła II miejsce.


zobacz całą galerię tutaj

 

 

04 kwietnia 2012r

Wielkanoc

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Modrzewiu

 

03 kwietnia 2012r

Sprawdzian szóstoklasisty

Dziś nasi uczniowie piszą obowiązkowy sprawdzian na koniec szkoły podstawowej.

Tu znajdziecie zasady pisania egzaminu, arkusze egzaminacyjne, odpowiedzi i klucze punktowania.

Sprawdzian ma charakter:
- powszechny (zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
- obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę),
- ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych),
- zewnętrzny (uczniowie piszą w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE).

Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

W czasie sprawdzianu można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

Zwolnienia ze sprawdzianu

Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ucznia ze spzężoną niepełnosprawnością, majacego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na wniosek rodziców, po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły. Moze zwolnić także ucznia, któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwia przystąpienie do sprawdzianu - na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia.

Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem.

Powodzenia

administrator

 

 

01 kwietnia 2012r

KIERMASZ WIELKANOCNY

Dnia 1 kwietnia w naszej szkole odbył się Kiermasz Wielkanocny. Można było zakupić na nim rękodzieło artystyczne oraz skosztować wypieków cukierniczych. Kupujących było wielu, bo uczniowie postarali się, aby prace były ciekawe i estetycznie wykonane. Zakupione stroiki będą mogły ozdobić stoły i domy w czasie Świąt Wielkanocnych.


W imieniu dzieci, dyrekcji i nauczycieli składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę, bo przecież „Jedną z najpiękniejszych nagród jaką człowiek otrzymuje w swoim życiu jest to, że zawsze kiedy z całego serca stara się pomóc drugiemu, pomaga również samemu sobie.”
 

zobacz galerię tutaj
 

 

15 marca 2012r

Nasi uczniowie z wizytą w Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim

 

W dniu 14 marca 2012 roku uczniowie klasy VI pod opieką pani mgr Moniki Aleksandrowicz odwiedzili Gimnazjum w Bukowcu Opoczyńskim.

W ramach "Dni Otwartych" zwiedzali budynek gimnazjum, obejrzeli prezentację multimedialną na temat historii gimnazjum i osiągnięć uczniów, oglądali występ uczniowskiego kabaretu oraz pokaz różnych doświadczeń z dziedziny fizyki i chemii.

Zostali serdecznie przyjęci przez panią dyrektor i innych nauczycieli, którym serdecznie dziękujemy.

 

 

         

zapraszamy